مدیران باید توانائی فعال و غیرفعال کردن BBCode را داشته باشند. اگر BBCode فعال باشد لینکی به راهنمای BBCode هنگام نوشتن / ویرایش پیام در ارسال و یا امضاء نمایش داده میشود . BBCode کلکسیونی از تگهای فرمتی است که برای تغییر شکل ظاهر متن در انجمن مورد استفاده قرار میگیرند . BBCode براساس اصل ، و بسیار شبیه به HTML میباشد . در پایین فهرستی از همه BBCode های موجود و دستور العمل استفاده آنها آمده است.

ظاهر متن را میتوان با تگهای زیر که میتواند تو در تو باشد تغییر داد.

[b]متن درشت[/b] متن درشت
[u]متن زیرخط دار[/u] متن زیرخط دار
[i]متن مورب[/i] متن مورب
[color=#FF0000]متن قرمز[/color] متن قرمز
[color=blue]متن آبی[/color] متن آبی
[b][u]متن درشت ، زیرخط دار[/u][/b] متن درشت ، زیرخط دار
[h]متن عنوان[/h]
متن عنوان

شما میتوانید لینکهایی به اسناد و یا به آدرس ایمیل با استفاده از تگهای زیر ایجاد کنید :

[url=http://forum.abfar.kr.ir/]تالارگفتگو[/url] تالارگفتگو
[url]http://forum.abfar.kr.ir/[/url] http://forum.abfar.kr.ir/
[email]name@example.com[/email] name@example.com
[email=name@example.com]آدرس ایمیل من[/email] آدرس ایمیل من

برای نقل کردن از تگ نقل قول ( [quote] ) استفاده کنید. شما میتوانید بدون استفاده از نام شخص نیز از تگ نقل قول استفاده کنید.

[quote=James]این متنی است که میخواهم نقل قول کنم.[/quote] تولید یک جعبه نقل قول استناد بر نقل قول کردن از شخصی است.
James نوشته:

این متنی است که میخواهم نقل قول کنم.

[quote]این متنی است که میخواهم نقل قول کنم.[/quote] تولید یک جعبه نقل قول بی نام.

این متنی است که میخواهم نقل قول کنم.

هنگام نمایش سورس کد مطمئن شوید که از تگ کد ( [code] ) استفاده میکنید . متن نمایش داده شده با تگ کد از فونت کم عرض monospaced استفاده میکند و بر روی تگهای دیگر اثر ندارد . کدهای بلند باعث میشود که متن اسکرول بخورد.

[code]این مقداری کد میباشد.[/code] تولید جعبه کد.
این مقداری کد میباشد.
[code]این یک قطعه طولانی از کد است. این یک قطعه طولانی از کد است. این یک قطعه طولانی از کد است. این یک قطعه طولانی از کد است. این یک قطعه طولانی فعال است.[/code] تولید جعبه کد اسکرول شونده.
این یک قطعه طولانی از کد است. این یک قطعه طولانی از کد است. این یک قطعه طولانی از کد است. این یک قطعه طولانی از کد است. این یک قطعه طولانی فعال است.

برای ایجاد لیست میتوانید از تگ لیست ( [list] ) استفاده کنید . با استفاده از تگ لیست میتوانید 3 نوع لیست ایجاد کنید.

[list][*]آیتم لیست نمونه 1.[/*][*]آیتم لیست نمونه 2.[/*][*]آیتم لیست نمونه 3.[/*][/list] لیست نقطه دار تولید میکند.
  • آیتم لیست نمونه 1.
  • آیتم لیست نمونه 2.
  • آیتم لیست نمونه 3.
[list=1][*]آیتم لیست نمونه 1.[/*][*]آیتم لیست نمونه 2.[/*][*]آیتم لیست نمونه 3.[/*][/list] لیست عددی تولید میکند.
  1. آیتم لیست نمونه 1.
  2. آیتم لیست نمونه 2.
  3. آیتم لیست نمونه 3.
[list=a][*]آیتم لیست نمونه 1.[/*][*]آیتم لیست نمونه 2.[/*][*]آیتم لیست نمونه 3.[/*][/list] لیستی با برچسب الفبائی تولید میکند.
  1. آیتم لیست نمونه 1.
  2. آیتم لیست نمونه 2.
  3. آیتم لیست نمونه 3.