اگر مایل باشید ( و درصورت فعال بودن ) ، انجمن میتواند شکلکهای انتخابی را به تصاویر آیکونی تبدیل کند . این انجمن شکلکهای زیر را شناسائی کرده و میتواند آنها را با تصویر آیکون جایگزین کند.

:) و =) :)

:| و =| :|

:( و =( :(

:D و =D :D

:o و :O :o

;) ;)

:/ :/

:P و :p :P

:lol: :lol:

:mad: :mad:

:rolleyes: :rolleyes:

:cool: :cool: